• Vùng nguyên liệu

Vùng nguyên liệu

Vùng trồng nguyên liệu đã có từ lâu đời, với diện tích 2 ha, và được trồng theo hướng hữu cơ

0901 99 33 80
0901993380