• Liên hệ

Liên hệ

Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Tấn Phát
Địa chỉ: Thôn Thanh Tân, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Hotline: 0901.99.33.80
Email: Thachtocxoan@gmail.com 

0901 99 33 80
0901993380