• Giới thiệu

Giới thiệu

Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Tấn Phát ra đời vào 01/11/2022, tập trung vào sản xuất và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và dịch vụ liên quan đến ngành nông nghiệp.

Hợp tác xã cam kết đem đến những sản phẩm chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn trong ngành, thông qua việc áp dụng các phương pháp trồng trọt và chế biến hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến và tuân thủ các quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Tấn Phát đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế địa phương bằng cách tạo ra việc làm, tăng thu nhập cho người dân và đóng vai trò quan trọng trong cung cấp các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao cho thị trường.

0901 99 33 80
0901993380